Wed. May 29th, 2024

Blog Rehberlik

Gelecek Yolunda Rehberlik

Yamaçta İki Kadın, Franz Marc

Franz Marc

1903’te Marc, sonraki eserleri üzerinde büyük bir etkisi olacak bir gezi olan Paris’e gitti. Paris’te Post-Empresyonistlerin eserlerini incelerken, bu Paris gezisinden sonra çalışmaları, doğrudan temsil ve gerçekçilikten çok renk ve forma odaklanmaya başladı.

Yamaçta İki Kadın, bu gerçekçilikten uzaklaşmanın erken bir örneğidir ve Kırık Formlar gibi soyut çalışmalarında doruğa ulaşacak yeni odak noktasıdır.

Resim, daha sonra hayatının farklı aşamalarında eşi olacak iki kadın, Maria Schnur ve Maria Franck’ı gösteriyor. Tarz açısından, bu resim, Post-Empresyonist ile Marc’ın sonraki çalışmalarını karakterize edecek olan daha aşırı soyutlama arasında bir melezdir ve bu resimde, Marc’ın insanlar ile neredeyse simbiyotik bir ilişki gösterme girişimini görüyoruz. doğa.

Marc’ın pek çok yapıtında olduğu gibi, Maria Franck’ın eğri çizgilerinde yansıyan yamaçların eğrilerinin insanların doğal dünyaya yakınlığını vurgulayarak, yinelenen çizgiler temasını görüyoruz.

Mavi Atlar Kulesi’nde, işlerinin çoğunda olduğu gibi, Marc, büyük bir etki yaratmak için tekrarlanan satırlar ve derinlik eksikliği kullanıyor.

Blue Horses’ta etki gerilim ve yaklaşan kıyametten biri iken, Hillside’daki İki Kadın’ın çizgileri ve ruh hali tamamen farklıdır ve çizgiler ve derinlik eksikliği, daha yumuşak bir ruh hali yaratmak ve kadınlar ve kadınlar arasında bir yakınlık duygusu yaratmak için kullanılır. Kara parçası.

Manzaranın kadın biçimlerindeki yansıması incelikli ve zorlayıcı değil ama bu çalışmada açık bir mesaj taşıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *